Saatavilla olevat sisällöt

Auringon alkeet kurssilla tutustutaan espanjankielen perusteisiin ja harjoitellaan kielen tuottamista sekä erilaisia vuorovaikutustilanteita.

 


Asiakaspalvelu ja myynti kurssialusta

Kurssialueesta vastaa: Päivi Pylkäs.

Opettaja: Suvi Johansson

Englannin linkkivinkit kurssilla saadaan linkkejä ja vinkkejä niin englannin kieleen, kielen opiskeluun ja englanninnkieliseen kulttuuriin kuin verkko-opiskeluunkin. Tutustutaan ja opitaan hyödyntämään erilaisia sivustoja, sovelluksia ja verkkoympäristöjä kielen oppimisessa sekä oppimisen tehostamisessa.


Espanjan linkkivinkit kurssilla saadaan linkkejä ja vinkkejä niin espanjan kieleen, kielen opiskeluun ja espanjankieliseen kulttuuriin kuin verkko-opiskeluunkin. Tutustutaan ja opitaan hyödyntämään erilaisia sivustoja, sovelluksia ja verkkoympäristöjä kielen oppimisessa sekä oppimisen tehostamisessa.


Etiketti ja tapatietous kurssialusta. Tämä kurssi on tarkoitettu itsenäiseen etikettisääntöjen opiskeluun. Kurssin suorittamiseen kannattaa varata 21 tuntia aikaa. Sen voi suorittaa myös osissa. Kurssi sisältää lukumateriaalia sekä katsottavia videoita ja monentyyppisiä harjoitustehtäviä. Kun kaikki tehtävät on suoritettu hyväksytysti, opiskelija voi tulostaa itselleen todistuksen kurssista. Kurssin lopuksi pyydämme opiskelijaa myös antamaan palautteen kurssista.

Kohti koulutusta -kurssialusta

Ruotsin linkkivinkit kurssilla saadaan linkkejä ja vinkkejä niin ruotsin kieleen, kielen opiskeluun ja ruotsinkieliseen kulttuuriin kuin verkko-opiskeluunkin. Tutustutaan ja opitaan hyödyntämään erilaisia sivustoja, sovelluksia ja verkkoympäristöjä kielen oppimisessa sekä oppimisen tehostamisessa.

Sosiaalisen median hyödyntäminen kurssi

Tietoturvan perusteet kurssialusta


Opettajat: Sari Hätinen, Maria Kumpuoja ja Jaana Schneider

Tällä kurssilla opit valokuvaamisen perusteita.

Yhteiskunnan palveluiden hyödyntäminen

Opettajat: Matti Haapanen

Kurssilla voi harjoitella asiakaspalvelutilanteisiin liittyvää sanastoa hotelli-, majoitus- ja ravintolatoiminnassa sekä kaupan alalla.


Kurssilla voi harjoitella asiakaspalvelutilanteisiin liittyvää sanastoa hotelli-, majoitus- ja ravintolatoiminnassa sekä kaupan alalla.