Available courses

Etiketti ja tapatietous

Etiketti ja tapatietous kurssialusta. Tämä kurssi on tarkoitettu itsenäiseen etikettisääntöjen opiskeluun. Kurssin suorittamiseen kannattaa varata 21 tuntia aikaa. Sen voi suorittaa myös osissa. Kurssi sisältää lukumateriaalia sekä katsottavia videoita ja monentyyppisiä harjoitustehtäviä. Kun kaikki tehtävät on suoritettu hyväksytysti, opiskelija voi tulostaa itselleen todistuksen kurssista. Kurssin lopuksi pyydämme opiskelijaa myös antamaan palautteen kurssista.

Auringon alkeet espanjaan

Auringon alkeet kurssilla tutustutaan espanjankielen perusteisiin ja harjoitellaan kielen tuottamista sekä erilaisia vuorovaikutustilanteita.

 


Englannin linkkivinkit

Englannin linkkivinkit kurssilla saadaan linkkejä ja vinkkejä niin englannin kieleen, kielen opiskeluun ja englanninnkieliseen kulttuuriin kuin verkko-opiskeluunkin. Tutustutaan ja opitaan hyödyntämään erilaisia sivustoja, sovelluksia ja verkkoympäristöjä kielen oppimisessa sekä oppimisen tehostamisessa.


Espanjan linkkivinkit

Espanjan linkkivinkit kurssilla saadaan linkkejä ja vinkkejä niin espanjan kieleen, kielen opiskeluun ja espanjankieliseen kulttuuriin kuin verkko-opiskeluunkin. Tutustutaan ja opitaan hyödyntämään erilaisia sivustoja, sovelluksia ja verkkoympäristöjä kielen oppimisessa sekä oppimisen tehostamisessa.


Ruotsin linkkivinkit

Ruotsin linkkivinkit kurssilla saadaan linkkejä ja vinkkejä niin ruotsin kieleen, kielen opiskeluun ja ruotsinkieliseen kulttuuriin kuin verkko-opiskeluunkin. Tutustutaan ja opitaan hyödyntämään erilaisia sivustoja, sovelluksia ja verkkoympäristöjä kielen oppimisessa sekä oppimisen tehostamisessa.

Työelämätaidot terveysalalla

Opettajat: Sari Hätinen, Maria Kumpuoja ja Jaana Schneider

Asiakaspalveluenglanti

Kurssilla voi harjoitella asiakaspalvelutilanteisiin liittyvää sanastoa hotelli-, majoitus- ja ravintolatoiminnassa sekä kaupan alalla.


Asiakaspalveluruotsi

Kurssilla voi harjoitella asiakaspalvelutilanteisiin liittyvää sanastoa hotelli-, majoitus- ja ravintolatoiminnassa sekä kaupan alalla.