Opitse.fi palvelun sisältö on siirretty

Käytössä olevat sisällöt on siirretty palveluun https://taito.edu.turku.fi

Vanhan opitse.fi palvelun sisällöt ovat siirrettävissä 2022 tammikuun puoleen väliin asti. Tämän jälkeen vanha palvelu sisältöineen tuhotaan.